Search From Here To Claim Your Profile

फुर्छाङ शेर्पा (फुर्छाङ शेर्पा)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -२

सदस्य


मौसम लिम्बु (मौसम लिम्बु)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -२

सदस्य


बिपना लङ्वा (बिपना लङ्वा)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -३

महिला सदस्य


मनिका लिम्बु (मनिका लिम्बु)

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -३

महिला सदस्य


लिला लिम्बु (लिला लिम्बु)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -३

महिला सदस्य


ऐत माया दमै (ऐत माया दमै)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -३

दलित महिला सदस्य


चन्द्र माया कामी (चन्द्र माया कामी)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -३

दलित महिला सदस्य


मन कुमार शेर्पा (मन कुमार शेर्पा)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -३

सदस्य


मेख राज लिम्बु (मेख राज लिम्बु)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -३

सदस्य


करन लिम्बु (करन लिम्बु)

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -४

वडा अध्यक्ष


गोपाल केदेम (गोपाल केदेम)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -४

वडा अध्यक्ष


बेद प्रसाद लिम्बू (बेद प्रसाद लिम्बू)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -४

वडा अध्यक्ष


रिना शेर्पा (रिना शेर्पा)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -४

महिला सदस्य


सुनिता नाल्वु (सुनिता नाल्वु)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -४

महिला सदस्य


कमला दमाई (कमला दमाई)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -४

दलित महिला सदस्य


रमला भुसाल (रमला भुसाल)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -४

दलित महिला सदस्य


भरत हाङगाम (भरत हाङगाम)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -४

सदस्य


मेघराज लिम्बु (मेघराज लिम्बु)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -४

सदस्य


विष्णु लिम्बु (विष्णु लिम्बु)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -४

सदस्य


जस मान लिम्बु (जस मान लिम्बु)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -५

वडा अध्यक्ष


विनोद कुमार लिम्बु (विनोद कुमार लिम्बु)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -५

वडा अध्यक्ष


कमला तामाङ (कमला तामाङ)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -५

महिला सदस्य


ङिम लाकी शेर्पा (ङिम लाकी शेर्पा)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -५

महिला सदस्य


झुन माया नेपाली (झुन माया नेपाली)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -५

दलित महिला सदस्य


बिमला बिश्वकर्मा (बिमला बिश्वकर्मा)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -५

दलित महिला सदस्य


निरोज तामाङ (निरोज तामाङ)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -५

सदस्य


फूर्वा सेर्पा (फूर्वा सेर्पा)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -५

सदस्य


ठाकुर सिं लिम्बु (ठाकुर सिं लिम्बु)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -६

वडा अध्यक्ष


याङडे शेर्पा (याङडे शेर्पा)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -६

महिला सदस्य


संगिता केदेम (संगिता केदेम)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -६

महिला सदस्य


सुस्मिता गहतराज कामी (सुस्मिता गहतराज कामी)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -६

दलित महिला सदस्य


जैनारायण लिम्बु (जैनारायण लिम्बु)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -६

सदस्य