Search From Here To Claim Your Profile

ठाकुर सिं लिम्बु (ठाकुर सिं लिम्बु)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -६

वडा अध्यक्ष


याङडे शेर्पा (याङडे शेर्पा)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -६

महिला सदस्य


संगिता केदेम (संगिता केदेम)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -६

महिला सदस्य


सुस्मिता गहतराज कामी (सुस्मिता गहतराज कामी)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -६

दलित महिला सदस्य


जैनारायण लिम्बु (जैनारायण लिम्बु)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -६

सदस्य


कमल कुमारी लिम्बु (कमल कुमारी लिम्बु)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग

उपाध्यक्ष


उमेश लिम्बु (उमेश लिम्बु)

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -१

वडा अध्यक्ष


मन माया कन्दङवा (मन माया कन्दङवा)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -१

महिला सदस्य


चमला विश्वकर्मा (चमला विश्वकर्मा)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -१

दलित महिला सदस्य


ममता वि.क. (ममता वि.क.)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -१

दलित महिला सदस्य


लोक मान वनेम (लोक मान वनेम)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -२

वडा अध्यक्ष


अन्जु वि.क. (अन्जु वि.क.)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -२

दलित महिला सदस्य


तुलसा बराइली (तुलसा बराइली)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -२

दलित महिला सदस्य


सविन वनेम (सविन वनेम)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -२

सदस्य


खेमराज भट्टराई (खेमराज भट्टराई)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -३

वडा अध्यक्ष


नर कुमारी लिम्बु (नर कुमारी लिम्बु)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -३

महिला सदस्य


इन्दिरा विश्वकर्मा (इन्दिरा विश्वकर्मा)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -३

दलित महिला सदस्य


चन्द्र मान लिम्बू (चन्द्र मान लिम्बू)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -३

सदस्य