कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? ललित कुमार चोङवाङ (लिम्बु)
Approved Disapproved