कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? दिल कुमारी कार्कीडोली
Approved Disapproved