कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? नरेन्द्र लिम्बु
Approved Disapproved