Search From Here To Claim Your Profile

सेर बहादुर सेनेहाङ (सेर बहादुर सेनेहाङ)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -५

सदस्य


जीत मान तामाङ (जीत मान तामाङ)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -६

वडा अध्यक्ष


पुर्ण कुमार थेवे (पुर्ण कुमार थेवे)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -६

वडा अध्यक्ष


देवि माया खतिवडा (देवि माया खतिवडा)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -६

महिला सदस्य


अमृता कामी (अमृता कामी)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -६

दलित महिला सदस्य


धन कुमारी सार्की (धन कुमारी सार्की)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -६

दलित महिला सदस्य


अनिल राई (अनिल राई)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -६

सदस्य


नरेन्द्र सुवेदी (नरेन्द्र सुवेदी)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -६

सदस्य


प्रदिप राई (प्रदिप राई)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग

अध्यक्ष


जीवन कुमार ताम्लिङ (जीवन कुमार ताम्लिङ)

स्वतन्त्र

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग

उपाध्यक्ष


मनोज राई (मनोज राई)

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग

उपाध्यक्ष


राजकुमार बानियाँ (राजकुमार बानियाँ)

स्वतन्त्र

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग

उपाध्यक्ष


गोपाल वानीया (गोपाल वानीया)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -१

वडा अध्यक्ष


याम वहादुर वानियाँ (याम वहादुर वानियाँ)

स्वतन्त्र

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -१

वडा अध्यक्ष


छत्र माया इजम (छत्र माया इजम)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -१

महिला सदस्य


सिता गौतम (बानिया) (सिता गौतम (बानिया))

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -१

महिला सदस्य


मन कुमारी खाती (मन कुमारी खाती)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -१

दलित महिला सदस्य


रन माया विश्वकर्मा (रन माया विश्वकर्मा)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -१

दलित महिला सदस्य


याम बहादुर चौहान (याम बहादुर चौहान)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -१

सदस्य


हस्त लाल भण्डारी (हस्त लाल भण्डारी)

स्वतन्त्र

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -१

सदस्य


हिम लाल कटुवाल (हिम लाल कटुवाल)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -१

सदस्य


शेर बहादुर लिम्बु (शेर बहादुर लिम्बु)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -२

वडा अध्यक्ष


विष्णु कुमारी लिम्बू (विष्णु कुमारी लिम्बू)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -२

महिला सदस्य


सावित्रा पौडेल (सावित्रा पौडेल)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -२

महिला सदस्य


विनिता वि.क. (विनिता वि.क.)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -२

दलित महिला सदस्य


साहारा परियार (साहारा परियार)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -२

दलित महिला सदस्य


विशाल माङमु (विशाल माङमु)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -२

सदस्य


हस्त वहादुर कटुवाल (हस्त वहादुर कटुवाल)

स्वतन्त्र

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -३

वडा अध्यक्ष


हस्त वहादुर खनाल (हस्त वहादुर खनाल)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -३

वडा अध्यक्ष