Search From Here To Claim Your Profile

सुजता लिम्बु (सुजता लिम्बु)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -३

महिला सदस्य


मन कुमारी बि.क. (मन कुमारी बि.क.)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -३

दलित महिला सदस्य


मन माया नेपाली (मन माया नेपाली)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -३

दलित महिला सदस्य


रोहित लिम्बु (रोहित लिम्बु)

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -३

सदस्य


सन्तोष लिम्बू (सन्तोष लिम्बू)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -३

सदस्य


छत्र मणी लिम्वू (छत्र मणी लिम्वू)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -४

वडा अध्यक्ष


दत्त बहादुर लिम्बु (दत्त बहादुर लिम्बु)

स्वतन्त्र

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -४

वडा अध्यक्ष


सुन्दर लिम्बु (सुन्दर लिम्बु)

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -४

वडा अध्यक्ष


कमला लिम्बु (कमला लिम्बु)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -४

महिला सदस्य


तारा राई(लिम्बु) (तारा राई(लिम्बु))

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -४

महिला सदस्य


साम्याङ लिम्बु (साम्याङ लिम्बु)

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -४

महिला सदस्य


कल्पना कामी (कल्पना कामी)

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -४

दलित महिला सदस्य


जुन माया कामी (जुन माया कामी)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -४

दलित महिला सदस्य


दीलमाया कामी (दीलमाया कामी)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -४

दलित महिला सदस्य


कविराज लिम्बु (कविराज लिम्बु)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -४

सदस्य


निरज लिम्बु (निरज लिम्बु)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -४

सदस्य


सुमन लिम्बु (सुमन लिम्बु)

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -४

सदस्य


कुमार लिम्बू हेल्लोक (कुमार लिम्बू हेल्लोक)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -५

वडा अध्यक्ष


मकर ध्वज लिम्बु (मकर ध्वज लिम्बु)

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -५

वडा अध्यक्ष


कमला लिम्बु (कमला लिम्बु)

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -५

महिला सदस्य


सर्मिला लिम्बु (सर्मिला लिम्बु)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -५

महिला सदस्य


सुस्मिता लिम्बु (सुस्मिता लिम्बु)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -५

महिला सदस्य


अमृता हेल्लोक लिम्बु (बि.क.) (अमृता हेल्लोक लिम्बु (बि.क.))

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -५

दलित महिला सदस्य


सुक माया कामी (सुक माया कामी)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -५

दलित महिला सदस्य


दिलेन लिम्बु (दिलेन लिम्बु)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -५

सदस्य


आकाश लिम्बु (आकाश लिम्बु)

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -६

वडा अध्यक्ष


केदार जुङ लिम्बु (केदार जुङ लिम्बु)

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -६

वडा अध्यक्ष


छोवाङ शेर्पा (छोवाङ शेर्पा)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -६

वडा अध्यक्ष


पेमा टासी शेर्पा (पेमा टासी शेर्पा)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -६

वडा अध्यक्ष


छोक्की शेर्पा (छोक्की शेर्पा)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -६

महिला सदस्य


तारा देवी लिम्बु (तारा देवी लिम्बु)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -६

महिला सदस्य


तुलसा लिम्बु (तुलसा लिम्बु)

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -६

महिला सदस्य


मञ्जु कामी (मञ्जु कामी)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -६

दलित महिला सदस्य