कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? कौशीला थक्लुङ लिम्बु
Approved Disapproved