कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? राम कुमार लिम्बु (चोङबाङ)
Approved Disapproved