कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? तुलसी प्रसाद खतिवडा
Approved Disapproved