Search From Here To Claim Your Profile

राम कुमार तामाङ (राम कुमार तामाङ)

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -७

वडा अध्यक्ष


लक्षु मन तामाङ (लक्षु मन तामाङ)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -७

वडा अध्यक्ष


तारा देवी भट्टराई (तारा देवी भट्टराई)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -७

महिला सदस्य


मनु बेघा (मनु बेघा)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -७

महिला सदस्य


मन कुमारी बिश्वकर्मा (मन कुमारी बिश्वकर्मा)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -७

दलित महिला सदस्य


राज कुमार लिम्बु (राज कुमार लिम्बु)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -७

सदस्य


विषम राई (विषम राई)

स्वतन्त्र

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -७

सदस्य


लाल कृष्ण चौहान (लाल कृष्ण चौहान)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग

अध्यक्ष


तुलसा वस्नेत (तुलसा वस्नेत)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग

उपाध्यक्ष


विरेन्द्र कुमार थेबे (विरेन्द्र कुमार थेबे)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -१

वडा अध्यक्ष


सन्जु थेबे (सन्जु थेबे)

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -१

महिला सदस्य


सर्मीला लिम्बु (सर्मीला लिम्बु)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -१

महिला सदस्य


अकृता सार्की (अकृता सार्की)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -१

दलित महिला सदस्य


मन कुमारी वि.क. (मन कुमारी वि.क.)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -१

दलित महिला सदस्य


नरेश गुरुङ (नरेश गुरुङ)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -१

सदस्य


लक्ष्मी प्रसाद थेबे (लक्ष्मी प्रसाद थेबे)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -२

वडा अध्यक्ष


अम्विका विष्ट चौहान (अम्विका विष्ट चौहान)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -२

महिला सदस्य


हरी माया बिष्ट (हरी माया बिष्ट)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -२

महिला सदस्य


गीता नेपाली (गीता नेपाली)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -२

दलित महिला सदस्य


डम्बर वहादुर पौडेल (डम्बर वहादुर पौडेल)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -२

सदस्य


कुमारी सावादेन (कुमारी सावादेन)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -३

वडा अध्यक्ष


दील प्रसाद वोखिम (दील प्रसाद वोखिम)

नेपाली काँग्रेस

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -३

वडा अध्यक्ष


मेनुका लिम्बु (मेनुका लिम्बु)

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च

कोशी प्रदेश

ताप्लेजुंग -३

महिला सदस्य