Search From Here To Claim Your Profile

भानु भक्त गौतम (भानु भक्त गौतम)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -७

वडा अध्यक्ष


वुद्धि प्रसाद दाहाल (वुद्धि प्रसाद दाहाल)

स्वतन्त्र

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -७

वडा अध्यक्ष


प्रेमिका लिम्बू (प्रेमिका लिम्बू)

स्वतन्त्र

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -७

महिला सदस्य


सबिता लिम्बु लिङदेन (सबिता लिम्बु लिङदेन)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -७

महिला सदस्य


ओमा देवी सार्की (ओमा देवी सार्की)

स्वतन्त्र

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -७

दलित महिला सदस्य


मुना दमाई (मुना दमाई)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -७

दलित महिला सदस्य


जगत प्रसाद लिम्बु (जगत प्रसाद लिम्बु)

स्वतन्त्र

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -७

सदस्य


तेज बहादुर लिम्बु (तेज बहादुर लिम्बु)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -७

सदस्य


शर्मा नन्द दाहाल (शर्मा नन्द दाहाल)

स्वतन्त्र

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -७

सदस्य


कृष्ण कुमार गुरुङ (कृष्ण कुमार गुरुङ)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -८

वडा अध्यक्ष


हिमाल गुरुङ (हिमाल गुरुङ)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -८

वडा अध्यक्ष


मन कुमारी राई (मन कुमारी राई)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -८

महिला सदस्य


राम कुमारी राई (राम कुमारी राई)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -८

महिला सदस्य


सीता देवी सार्की (सीता देवी सार्की)

नेपाली काँग्रेस

प्रदेश नं. १

ताप्लेजुंग -८

दलित महिला सदस्य


टंक बहादुर पौडेल (टंक बहादुर पौडेल)

स्वतन्त्र

प्रदेश नं. १

पाँचथर -१

वडा अध्यक्ष


लक्ष्मी नेपाली (लक्ष्मी नेपाली)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

प्रदेश नं. १

पाँचथर -१

दलित महिला सदस्य


चोक कुमार सेर्मा (चोक कुमार सेर्मा)

स्वतन्त्र

प्रदेश नं. १

पाँचथर -२

वडा अध्यक्ष