कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? सन्तोष कुमार चाम्लीङ्ग
Approved Disapproved