१. नेकपा फुटेर अलग-अलग बसेको बैठकलाई मान्यता नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय तपाईलाई कस्तो लाग्यो?