५. यदि संक्रमणदर उच्च भएमा उक्त संक्रमणदरको चेन ब्रेक गर्न लगडाउन सम्म हुन सक्ने नेपाल सरकारको भनाई तपाईलाई कस्तो लाग्यो?