५. अहिले नेकपा फुटको संघारसम्म आइपुग्नुलाई तपाई कुन रुपमा हेर्नुहुन्छ?