प्राइमरी चुनाव: जनताको आवाज - आफ्नो उम्मेदवार छान्नुहोस् !

Bhugolpark

९ बैशाख, २०८१,१३:०७

१. २७ साउन २०७९शुक्रवार मतदाताहरूले स्वतन्त्र र दलहरूबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक चुनावमा भाग लिने उम्मेदवारहरू  BhugolPark.com  प्रस्ताव गर्नु हुन्छ।

२. प्रस्तावित उम्मेदवारहरू जो चुनावको लागि लड्न चाहन्छन् उहाहरू आफ्नो प्रोफाइल पृष्ठहरूमा जानकारी पूरा गर्नु हुन्छ।

३. ३ भदौ २०७९शुक्रवार निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक उम्मेदवारहरूको लागि अनलाइन सर्वेक्षण सुरु हुन्छ। एक व्यक्तिले एउटा प्रत्यक्ष र एउटा समानुपातिकमा मात्र आफ्नो मत दिन पाउनेछ |

४. १७ भदौ २०७९शुक्रवार चेन्ज मेकर लिगको प्राथमिक चुनाव प्रक्रिया र नैतिक समितिको समीक्षामा सहमति हुन चाहने स्वतन्त्र र दलहरूको आकांछि उम्मेदवारहरूको दोस्रो चरण सुरु हुन्छ।


--
अस्वीकरण: यो कानुनी रूपमा बाध्यकारी प्रक्रिया वा नेपाल निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको होइन । यो प्रक्रियामा भाग लिन इच्छुक उम्मेदवारहरू द्वारा अवधारणा प्रारम्भ हो ।

 

 


Comments