१. म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जा गरि एक वर्षे संकटकाल लगाएको घोषणाप्रति तपाईको धारणा के छ?