१६औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न व्यक्तिको भनाईमा आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नुहोला ।

Audio/Video