प्रतिनिधिसभा परिणाम
54
3
44
2
17
0
10
0
7
0

प्रतिनिधिसभा सदस्यको परिणाम अपडेट २०७९

हालको नतिजा हेर्न जिल्लामा क्लिक गर्नुहोस्

हालको नतिजा हेर्न जिल्लामा क्लिक गर्नुहोस्
उम्मेदवारहरू कुल मत

भूगोलपार्क स्पटलाइट प्रतिनिधि उम्मेदवार २०७९

Click Here to view Hotseats