प्रतिनिधिसभा परिणाम (२७२/२७५ )
प्रत्यक्ष
४४
समानुपातिक
२८,४५,६४१ / ३४
प्रत्यक्ष
५८
समानुपातिक
२७,१५,२२५ / ३२
प्रत्यक्ष
१८
समानुपातिक
११,७५,६८४ / १४
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
११,३०,३४४ / १३
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
५,८८,८४९ / ७
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
४,२१,३१४ / ५
प्रत्यक्ष
समानुपातिक
३,९४,६५५ / ५

प्रतिनिधिसभा सदस्यको परिणाम अपडेट २०७९

हालको नतिजा हेर्न जिल्लामा क्लिक गर्नुहोस्

हालको नतिजा हेर्न जिल्लामा क्लिक गर्नुहोस्
Candidates Total Votes

Federal Proportionate Election

समानुपातिक निर्वाचनमा मतगणनाको आधारमा दलगत स्थिति

प्रदेश नं. १
मधेश प्रदेश
वाग्मती प्रदेश
गण्डकी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश
कर्णाली प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश

भूगोलपार्क स्पटलाइट प्रतिनिधि उम्मेदवार २०७९

Click Here to view Hotseats