कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? शेर बहादुर देउवा
Approved Disapproved

परिचय


गृहमन्त्री नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री नेपाल सरकार