कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? के.पी शर्मा ओली
Approved Disapproved