कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन
Approved Disapproved

परिचय२ पटक वडा अध्यक्ष तत्कालिन गोलधाप गा.वि.स जि.वि.स. सभापति प्रतिनिधि सभा सदस्य क्षेत्र नं. ३ मा २०७४ देखि २०७९