कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? केदार जुङ लिम्बु
Approved Disapproved