लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) का उम्मेदवारहरू