कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? विनोद कुमार चौधरी
Approved Disapproved

परिचय


उद्योग व्यापार क्षेत्रमा ४० वर्ष भन्दा बढी को अनुभव । राजनैतिक क्षेत्रमा ३० वर्ष भन्दा बढीको अनुभव ।