नीतिगत झन्झटले गर्दा पुँजीगत (विकास) खर्च सुस्त

Bhugolpark

१९ असार, २०८१,११:१६

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कूल बजेट विनियोजन रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख सरकारले गरेको थियो । 


महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुँजीगत (विकास) शीर्षकमा रु ३ खर्ब २ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख छुट्याएकोमा जम्मा १ खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड ९२ लाख मात्र सरकारले खर्च गर्न सकेको छ । त्यसलाई प्रतिशतमा लैजादा ४४.७६ प्रतिशत मात्र सरकारले खर्च गर्न सकेको देखिन्छ ।


त्यस्तै आर्थिक वर्षमा चालु शीर्षकमा रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख छुट्याएकोमा जम्मा रु ८ खर्ब २२ अर्ब ८० करोड ९३ लाख मात्र सरकारले खर्च गर्न सकेको छ । त्यसलाई प्रतिशतमा लैजादा ७२.०६ प्रतिशत मात्र सरकारले खर्च गर्न सकेको देखिन्छ ।


त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख छुट्याएकोमा जम्मा रु २ खर्ब २३ अर्ब ५० करोड ८८ लाख मात्र सरकारले खर्च गर्न सकेको छ । त्यसलाई प्रतिशतमा लैजादा ७२.०७ प्रतिशत मात्र सरकारले खर्च गर्न सकेको देखिन्छ ।


128 Views

Comments