author
भीम उपाध्याय
Reset

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ७ महिने कार्यसम्पादन कस्तो लाग्यो ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ७ महिने कार्यसम्पादन कस्तो लाग्यो ? भनि सोधिएको प्रश्नमा हाल सम्म ४२.९७ % प्रतिशतले उत्कृष्ट,१४.३३ % प्रतिशतले राम्रो,९.०८ % प्रतिशतले ठीक-ठीकै,१९.११ % प्रतिशतले काम चलाउ,१२.८२ % प्रतिशतले नराम्रो,१.७ % प्रतिशतले थाहा भएन भनि अभिमत दिएका छन्।

View All results