अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्ध दिवस

तपाईको विचारमा भ्रष्टाचारले किन बलियो जरा गाडिरहेको छ ?
भ्रष्टाचारले कस्तो प्रभाव परिरहेको छ ?
उत्तर कोरियाले भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न गठित विशेष अभियोजन टोलीको बारेमा तपाईलाई के लाग्छ ?
तपाईको विचारमा कुन क्षेत्रमा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ?
तपाईको विचारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी हुन सक्छ?

Other Polls