कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? यम बहादुर नेपाली सार्की
Approved Disapproved