कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? विन्दा कुमारी लुइटेल आचार्य
Approved Disapproved