कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? विनोद कुमार घर्ती
Approved Disapproved