कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? तुला राम घर्ति मगर
Approved Disapproved