कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? दुर्गा इजम लिम्बु
Approved Disapproved