कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? सम्झना तामाङ्ग थाम्सुहाङ्ग
Approved Disapproved