कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? साधक अमर पुरुष
Approved Disapproved

उद्देश्य, दृष्टि, विश्वास

समृद्ध नौगाड गाउँपालीका,मेरो चाहाना


भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खानु हो !


फोटो