कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? रत्‍न प्रसाद ढकाल
Approved Disapproved