कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? रमेश सावा (लिम्बु)
Approved Disapproved