कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? राम विश्‍वास ठाकुर लोहार
Approved Disapproved