कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? राम प्रसाद उप्रेती
Approved Disapproved