कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? निर्मला देवी थारु (चौधरी)
Approved Disapproved