कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? नन्द लाल वैश्‍य
Approved Disapproved