कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? माला कुमारी कर्ण
Approved Disapproved