कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? लाल किशोर साह
Approved Disapproved