कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? कृष्‍ण बहादुर जि.सी.
Approved Disapproved

परिचय


२ वर्ष सर्वदलीय संयन्त्रमा काम गरेको (स्थानीय निकायमा)