कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? खुशी राम डगौरा थारु
Approved Disapproved