कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? खेमा देवी विष्ट
Approved Disapproved