कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? कैला मंसुरी (मियाँ)
Approved Disapproved