कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? इन्द्रजीत थारु
Approved Disapproved