कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? ईन्द्र बहादुर आङवो
Approved Disapproved