कतिको लोकप्रिय/अलोकप्रिय छन्? गोपाल बहादुर विश्वकर्मा
Approved Disapproved